Item toevoegen met JSOM

Via het JavaScript Object model (JSOM) kunnen verschillende CRUD bewerkingen op SharePoint lijsten uitgevoerd worden. Onderstaande code toont hoe een item aangemaakt kan worden in een lijst. Als voorbeeld wordt de lijst “TestList” gebruikt, waarin een nieuwe item aangemaakt wordt, met als titel de waarde uit het argument “newItemTitle”.

Read more

Gebruik van REST in een JSOM loop

Door middel van het gebruik van client-side Javascript code via het SharePoint Object Model (JSOM), is het mogelijk te communiceren met SharePoint. Hiermee kunnen bijvoorbeeld CRUD bewerkingen uitgevoerd worden, zoals het aanmaken of wijzigen van items in lijsten.

Het uitvoeren van bewerkingen middels JSOM, vindt hoofdzakelijk plaats in 2 stappen. In de eerste stap worden de wijzigingen lokaal opgevoerd (deze zullen dan nog niet doorgevoerd worden in SharePoint). In de tweede stap worden deze wijzigingen met behulp van een asynchrone call (executeQueryAsync) richting SharePoint verstuurd.

Dit asynchrone model volstaat in de meeste gevallen uitstekend, en heeft als voordeel dat er niet gewacht hoeft te worden tot het moment de bewerking daadwerkelijk in SharePoint doorgevoerd is. Echter in bepaalde situaties kan het wenselijk zijn dat er in de code wel gewacht wordt totdat SharePoint de wijziging doorgevoerd heeft.

Read more